İktisat FakültesiEkonometri

Ekonometri

Bölüm Tanıtım Broşürü

Ekonometri Nedir?

Ekonometri, ekonomi (iktisat) ve istatistiğin birleşiminden oluşan bir bilim dalıdır. Ekonometri ile uğraşan kişilere "matematiksel iktisatçı" da denebilir. Ekonometri eğitimi İktisat teorisi, matematik ve istatistiğin birleşimiyle ortaya çıkan ancak bu üç bilim dalının her birinden ayrı bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. 


Ekonometrinin temel amacı, matematik ve istatistikten yararlanmak suretiyle çeşitli iktisadi sorunları analiz etmek ve en uygun iktisadi kararların alınmasını sağlamaktır.

Ekonometri bölümleri, iktisat bölümlerinden farklı olarak iktisat yanında matematik ve istatistiği de bilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye' de ekonometri ile ilgili çalışmalara 1960'lı yıllarda planlı kalkınma çalışmaları ile başlamıştır. Bu yıllardan itibaren Türkiye ekonomisinin yapısal analizi ile ilgilendiğinden, ekonominin işleyişinin anlaşılması önem kazanmış ve ekonometrik modeller kurulmaya çalışılmıştır.

Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü

1986-1987 eğitim yılından beri Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde hizmet veren Ekonometri Bölümü 2011-2012 eğitim yılının bahar yarıyılından itibaren İktisat Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Ekonometri Bölümünde; İstatistik, Ekonometri ve Yöneylem Araştırması olmak üzere üç Anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümde 9 Profesör, 4  Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 8 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. 


Ekonometri Bölümü mezunları TÜİK, DPT, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarında; bununla birlikte sigortacılık, bankacılık, sermaye piyasası başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma-geliştirme (AR-GE), planlama ve bütçe departmanlarında istihdam edilebilmektedir.

 

Ekonometri bölümüne ait bölüm tanıtım bröşürüne bu bağlantıdan erişebilirsiniz.


Bu sayfa Ekonometri tarafından en son 21.03.2018 00:23:56 tarihinde güncellenmiştir.