İktisat FakültesiEkonometri

Ekonometri

Akademik Kadro

 

 

EKONOMETRİ BÖLÜMÜ AKADEMİK KADROSU

 

Selahattin Güriş


Prof.Dr. 

Çalışma Alanları : Ekonometrik Teori, 

Uygulamalı Ekonometri, Panel Veri Ekonometrisi

sguris@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 326 - Dahili: 1326

 

Ş.Işıl Akgül


Prof.Dr. 

Çalışma Alanları : Zaman Serisi Ekonometrisi,

Finansal Ekonometri, Doğrusal Olmayan Zaman Serisi,

Uygulamalı Ekonometri

iakgul@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 319 - Dahili: 1319

 

Ahmet Mete Çilingirtürk 


Prof.Dr.

Çalışma Alanları : Veri Analizi ve İşletme Uygulamaları,

Matematiksel İstatistik, Portföy Analizi

acilingi@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 322 - Dahili: 1322

 

Dilek Altaş 


Prof.Dr. 

Çalışma Alanları : İstatistiksel Analiz ve Uygulamalar

dilekaltas@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 328 - Dahili: 1358

 

Ebru Çağlayan Akay 


Prof.Dr. 

Çalışma Alanları : Uygulamalı Mikro Ekonometri,

Panel Veri Ekonometrisi, Uygulamalı Ekonometri

ecaglayan@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 326 - Dahili: 1356 

 

Tuncay Can 


Prof.Dr. 

Çalışma Alanları : Matematiksel Programlama,

Geometrik Programlama, Doğrusal Olmayan Programlama, 

Stokastik Süreçler, Oyun Teorisi 

tuncay.can@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 322 - Dahili: 1352

 

İ.Esen Yıldırım 


Prof.Dr. 

Çalışma Alanları : İstatistiksel Analiz ve Uygulamalar,

Çok Değişkenli İstatistik

eyildirim@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 328 - Dahili: 1328

S.Erdal Dinçer 


Prof.Dr. 

Çalışma Alanları : Çok Kriterli Karar Alma, 

Optimizasyon Teknikleri, Risk Yönetimi

edincer@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 330 - Dahili: 1330

 

Habip Koçak 


Doç.Dr. 

Çalışma Alanları : Optimizasyon Teorisi,

Lojistik Yönetimi, Matematiksel Programlama, 

Yapay Sinir Ağları

hkocak@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 327 - Dahili: 1357

Selay Giray Yakut 


Doç.Dr. 

Çalışma Alanları : İstatistiksel Analiz ve Uygulamalar  

selaygiray@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 329 - Dahili: 1329 

 

Selin Devrim Özdemir Yazgan 


Doç.Dr. 

Çalışma Alanları : Finansal Ekonometri, 

Doğrusal Olmayan Zaman Serisi, Kaos Teorisi,

Yapay Sinir Ağları  

sozdemir@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 329 - Dahili: 1329 

 

Fatma Urfalıoğlu 


Dr.Öğr.Üy.

Çalışma Alanları : Finans Matematiği, Sigorta Matematiği,

Planlamada Nicel Yöntemler ve Modelleme, İstatistiksel Analiz   

furfalioglu@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 325 - Dahili: 1325 

 

Turgut Ün 


Dr.Öğr.Üy. 

Çalışma Alanları : Panel Veri Ekonometrisi, 

Koşullu Olasılık Modelleri, Uygulamalı Ekonometri

turgutun@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 327 - Dahili: 1327

 

N.Tuba Yılmaz Soydan 


Dr.Öğr.Üy.

Çalışma Alanları : Stokastik Süreçler,

Oyun Teorisi, Simülasyon

tuba.yilmaz@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 320  - Dahili: 1350  

 

Özlem Ergüt 


Dr.Öğr.Üy. 

Çalışma Alanları : Çok Değişkenli İstatistik,

Matematiksel İstatistik, Uygulamalı İstatistik 

ozlem.ergut@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 320 - Dahili: 1320

 

Oğuz Ersun 


Öğr.Gör. 

Çalışma Alanları : Programlama Dilleri

oersun@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 330 - Dahili: 1360 

Yasemin Baksi Karataş


Arş.Gör.

Çalışma Alanları : Oyun Kuramı, Yapay Zeka ve

Sezgisel Optimizasyon Algoritmaları 

yasemin.baksi@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 506 - Dahili: 1506

Gülen Arıkan 


Arş.Gör. 

Çalışma Alanları : İstatistiksel Analiz ve Uygulamalar,

Çok Değişkenli İstatistik

gulen.arikan@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 320 - Dahili: 1237 

 

Ceren Camkıran 


Arş.Gör.

Çalışma Alanları : İstatistiksel Analiz ve Uygulamalar,

Çok Değişkenli İstatistik  

ceren.camkiran@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 329 - Dahili: 1359 

 

Şaban Kızılarslan 


Arş.Gör. 

Çalışma Alanları : Ekonometrik Teori,

Uygulamalı Ekonometri, Panel Veri Analizi

saban.kizilarslan@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 519 - Dahili: 1519

 

Duygu Usta 


Arş.Gör.

Çalışma Alanları : Uygulamalı İstatistik,

Çok Değişkenli Veri Analizi, Karma Modeller   

duygu.usta@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 523 - Dahili: 1523

 

Hoşeng Bülbül 


Arş.Gör. 

Çalışma Alanları : Zaman Serisi Ekonometrisi, 

Finansal Ekonometri

hoseng.bulbul@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 523 - Dahili: 1523

Vildan Kistik 


Arş.Gör. 

Çalışma Alanları : Optimizasyon Teknikleri,

Matematiksel Modelleme, Uygulamalı Matematik,

Oyun Teorisi

vildan.kistik@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 519 - Dahili: 1519

Bu sayfa Ekonometri tarafından en son 11.07.2019 17:06:53 tarihinde güncellenmiştir.