İktisat FakültesiEkonometri

Ekonometri

Akademik Kadro

 

 

 

EKONOMETRİ BÖLÜMÜ AKADEMİK KADROSU

 

Selahattin Güriş

Ekonometri ABD / Prof.Dr. 

Çalışma Alanları : Ekonometrik Teori, 

Uygulamalı Ekonometri, Panel Veri Ekonometrisi

sguris@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 326 - Dahili: 1326

 

Şahamet Bülbül 

İstatistik ABD / Prof.Dr. 

Çalışma Alanları : Uygulamalı İstatistik

sbulbul@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 318  - Dahili: 1318

 

Ş.Işıl Akgül

Ekonometri ABD Başkanı

Ekonometri ABD / Prof.Dr. 

Çalışma Alanları : Zaman Serisi Ekonometrisi,

Finansal Ekonometri, Doğrusal Olmayan Zaman Serisi,

Uygulamalı Ekonometri

iakgul@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 319 - Dahili: 1319

 

Ahmet Mete Çilingirtürk 

Bölüm Başkanı

İstatistik ABD Başkanı

İstatistik ABD / Prof.Dr.

Çalışma Alanları : Veri Analizi ve İşletme Uygulamaları,

Matematiksel İstatistik, Portföy Analizi

acilingi@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 322 - Dahili: 1322

 

Dilek Altaş 

İstatistik ABD / Prof.Dr. 

Çalışma Alanları : İstatistiksel Analiz ve Uygulamalar

dilekaltas@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 328 - Dahili: 1358

 

Ebru Çağlayan Akay 

Ekonometri ABD / Prof.Dr. 

Çalışma Alanları : Uygulamalı Mikro Ekonometri,

Panel Veri Ekonometrisi, Uygulamalı Ekonometri

ecaglayan@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 326 - Dahili: 1356 

 

Tuncay Can 

Yöneylem ABD Başkanı

Yöneylem ABD / Prof.Dr. 

Çalışma Alanları : Matematiksel Programlama,

Geometrik Programlama, Doğrusal Olmayan Programlama, 

Stokastik Süreçler, Oyun Teorisi 

tuncay.can@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 322 - Dahili: 1352

 

İ.Esen Yıldırım 

Dekan

İstatistik ABD / Prof.Dr. 

Çalışma Alanları : İstatistiksel Analiz ve Uygulamalar,

Çok Değişkenli İstatistik

eyildirim@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 328 - Dahili: 1328

 

Habip Koçak 

Yöneylem ABD / Doç.Dr. 

Çalışma Alanları : Optimizasyon Teorisi,

Lojistik Yönetimi, Matematiksel Programlama, 

Yapay Sinir Ağları

hkocak@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 327 - Dahili: 1357

 

S.Erdal Dinçer 

Yöneylem ABD / Doç.Dr. 

Çalışma Alanları : Çok Kriterli Karar Alma, 

Optimizasyon Teknikleri, Risk Yönetimi

edincer@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 330 - Dahili: 1330 

Selay Giray Yakut 

İstatistik ABD / Doç.Dr. 

Çalışma Alanları : İstatistiksel Analiz ve Uygulamalar  

selaygiray@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 329 - Dahili: 1329 

 

Selin Devrim Özdemir Yazgan 

Ekonometri ABD / Doç.Dr. 

Çalışma Alanları : Finansal Ekonometri, 

Doğrusal Olmayan Zaman Serisi, Kaos Teorisi,

Yapay Sinir Ağları  

sozdemir@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 329 - Dahili: 1329 

 

Fatma Urfalıoğlu 

Yöneylem ABD / Dr.Öğr.Üy.

Çalışma Alanları : Finans Matematiği, Sigorta Matematiği,

Planlamada Nicel Yöntemler ve Modelleme, İstatistiksel Analiz   

furfalioglu@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 325 - Dahili: 1325 

 

Turgut Ün 

Ekonometri ABD / Dr.Öğr.Üy. 

Çalışma Alanları : Panel Veri Ekonometrisi, 

Koşullu Olasılık Modelleri, Uygulamalı Ekonometri

turgutun@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 327 - Dahili: 1327

 

N.Tuba Yılmaz Soydan 

Bölüm Başkan Yardımcısı

Yöneylem ABD / Dr.Öğr.Üy.

Çalışma Alanları : Stokastik Süreçler,

Oyun Teorisi, Çok Kriterli Karar Alma

tuba.yilmaz@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 320  - Dahili: 1350  

 

Özlem Ergüt 

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstatistik ABD / Dr.Öğr.Üy. 

Çalışma Alanları : Çok Değişkenli İstatistik,

Matematiksel İstatistik, Uygulamalı İstatistik 

ozlem.ergut@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 320 - Dahili: 1320

 

Oğuz Ersun 

Yöneylem ABD / Öğr.Gör. 

Çalışma Alanları : Programlama Dilleri

oersun@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 330 - Dahili: 1360 

Yasemin Baksi Karataş

Yöneylem ABD / Arş.Gör.

Çalışma Alanları : Oyun Kuramı, Yapay Zeka ve

Sezgisel Optimizasyon Algoritmaları 

yasemin.baksi@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 506 - Dahili: 1506

Gülen Arıkan 

İstatistik ABD / Arş.Gör. 

Çalışma Alanları : İstatistiksel Analiz ve Uygulamalar,

Çok Değişkenli İstatistik

gulen.arikan@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 320 - Dahili: 1237 

 

Ceren Camkıran 

İstatistik ABD / Arş.Gör.

Çalışma Alanları : İstatistiksel Analiz ve Uygulamalar,

Çok Değişkenli İstatistik  

ceren.camkiran@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 329 - Dahili: 1359 

 

Şaban Kızılarslan 

Ekonometri ABD / Arş.Gör. 

Çalışma Alanları : Ekonometrik Teori,

Uygulamalı Ekonometri, Panel Veri Analizi

saban.kizilarslan@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 519 - Dahili: 1519

 

Duygu Usta 

İstatistik ABD / Arş.Gör.

Çalışma Alanları : Uygulamalı İstatistik,

Çok Değişkenli Veri Analizi, Karma Modeller   

duygu.usta@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 523 - Dahili: 1523

 

Hoşeng Bülbül 

Ekonometri ABD / Arş.Gör. 

Çalışma Alanları : Zaman Serisi Ekonometrisi, 

Finansal Ekonometri

hoseng.bulbul@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 523 - Dahili: 1523

Vildan Kistik 

Yöneylem ABD / Arş.Gör. 

Çalışma Alanları : Optimizasyon Teknikleri,

Matematiksel Modelleme, Uygulamalı Matematik,

Oyun Teorisi

vildan.kistik@marmara.edu.tr / Özgeçmiş / Oda: 519 - Dahili: 1519

Bu sayfa Ekonometri tarafından en son 09.01.2019 12:24:24 tarihinde güncellenmiştir.